PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UVIDA U MUZEJSKU GRAĐU I MUZEJSKU DOKUMENTACIJU ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN

Pravilnik o uvjetima i načinu uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Zavičajnog muzeja Ogulin

UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA - NOGOMETNI STADION NA PEŠNIKU

Jeste li znali da su se nogometni susreti u Ogulinu prije stotinjak godina igrali i na livadi odmah preko mosta Vražji Prelaz, s lijeve strane? Ali to nije bila obična livada, tamo je bilo pravo igralište, sa nekom vrstom tribina! U novinama…