Unosi od Ana Krznarić

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA ZA RAČUNOVOĐU U ZAVIČAJNOM MUZEJU OGULIN

ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin KLASA: 112-02/24-01/02 URBROJ: 2133-2-3/03-24-12 U Ogulinu, 28. svibnja 2024.   Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22), a nakon provedenog Javnog natječaja za radno mjesto računovođe u Zavičajnom muzeju Ogulin (KLASA: 112-02/24-01/02, […]