Entries by Ana Krznarić

UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA – IZLOŽBA ZA DAN ŽENA 1978. GODINE

Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka. Ovaj dan, koji ističe ravnopravnost žena i muškaraca, prvi puta prigodno je obilježen 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Već sljedeće godine u Kopenhagenu je održana prva međunarodna ženska konferencija u organizaciji Socijalističke Internacionale gdje je službeno odlučeno da se svake […]