CIJENA ULAZNICE ZA RAZGLEDAVANJE STALNOG POSJETA UZ STRUČNO VODSTVO (CIJENE VRIJEDE DO 30.06.2022. GODINE):

 • Odrasli – 15,00 kn (od 18 godina starosti)
 • Umirovljenici – 10,00 kn
 • Djeca (od 7 godina starosti), učenici i studenti – 10,00 kn
 • Osobe s poteškoćama u razvoju – oslobođene plaćanja

Grupu sačinjava najmanje 10 osoba, a maksimalan broj je 50 osoba u jednoj grupi.

OD 01.07.2022. GODINE NA SNAGU STUPA NOVA ODLUKA O CIJENAMA ULAZNICA I OSTALIM USLUGAMA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN PREMA KOJOJ SE CIJENE MIJENJAJU KAKO SLIJEDI:

1. Cijene ulaznica za pojedinačne posjete

 • Djeca (od 7 godina starosti), učenici, studenti i umirovljenici – 10,00 kn po osobi
 • Odrasli (od 18 godina starosti) – 20,00 kn po osobi

Djeca do 7 godina starosti oslobođena su plaćanja ulaznica.

Za pojedinačne posjete nije potrebna prethodna najava.

 

2. Cijene ulaznica za grupne posjete

 • Grupe djece (od 7 godina starosti), učenika, studenata, odraslih i umirovljenika – u cijenu ulaznice uključeno je i stručno vodstvo – 15 kn po osobi

Vodič grupe i učitelji/nastavnici oslobođeni su plaćanja ulaznica.

Grupu sačinjava najmanje 10 osoba, a maksimalan broj osoba u jednoj grupi je 50.

Grupne posjete potrebno je najaviti najmanje 3 dana prije posjeta Muzeju na e-mail adresu: muzejog@gmail.com

https://zavicajni-muzej-ogulin.hr/wp-content/uploads/2022/03/Odluka-o-cijenama-ulaznica-i-ostalim-uslugama-od-01.07.2022..pdf

BESPLATAN POSJET MUZEJU

Razgledavanje stalnog postava Zavičajnog muzeja Ogulin i povremenih izložbi postavljenih u Muzeju odobrava se bez naplate ulaznice sljedećim kategorijama posjetitelja:

 1. građanima Grada Ogulina, učenicima i umirovljenicima s područja bivše Općine Ogulin;
 2. korisnicima Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Radost“ Ogulin i Učeničkog doma Ogulin;
 3. djeci do 7 godina starosti;
 4. osobama s poteškoćama u razvoju i njihovoj pratnji;
 5. članovima Hrvatskog muzejskog društva i ICOM-a, uz predočenje članske iskaznice;
 6. djelatnicima Muzejskog dokumentacijskog centra;
 7. novinarima vezanim uz djelatnost kulture i turizma.

Ravnatelj/ica Muzeja može u pojedinačnim slučajevima donijeti odluku o izuzimanju od primjene pojedinih cjenovnih stavki ove Odluke, odnosno umanjenju naknada, ukoliko je to u interesu ustanove ili u svrhu unapređenja muzejske djelatnosti.

OPĆI DIO O CIJENAMA I NAČINU KORIŠTENJA USLUGA

Cijene posebnih usluga koje nisu definirane ovom Odlukom utvrđuju se za svaki pojedini slučaj i u dogovoru s korisnikom.

Cijene posebnih muzejskih programa (predavanja, izložbe, radionice i dr.) definirat će se po svakom pojedinom slučaju.

Ravnatelj/ica Muzeja može u pojedinačnim slučajevima donijeti odluku o izuzimanju od primjene pojedinih cjenovnih stavki ove odluke, odnosno umanjenju naknada, ukoliko je to u interesu ustanove ili unapređenja muzejske djelatnosti.

Navedene naknade su u neto iznosima, a odnose se na jednokratno korištenje.