Izjava o pristupačnosti

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, a nakon provjere pristupačnosti na ovim stranicama, Zavičajni muzej Ogulin objavljuje Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih za usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućuje pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Stranica www.zavicajni-muzej-ogulin.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan i neovisan život. Zavičajni muzej Ogulin prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući u najvećoj mogućoj mjeri Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Zavičajni muzej Ogulin nastoji svoju mrežnu stranicu www.zavicajni-muzej-ogulin.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019. godine, kojima se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.zavicajni-muzej-ogulin.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2020. godine ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2.(2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog slijedećih razloga:

Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida.

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcije za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o dokumentima u PDF formatu koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

Nepotpun tekstualni opis

Dio slika, nema prikladan tekstualni opis (Alt tekst)

Kretanje kroz sadržaj tipkovnicom

Nije moguće u potpunosti kretanje kroz sadržaj stranice tipkovnicom.

Pristupačnost datoteka

Pojedine vrste datoteka (doc., xls.) dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

Podizanje razine pristupačnosti

Zavičajni muzej Ogulin radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti s ciljem usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21.rujna 2020, godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije Eu 2018/1523, 11. listopada 2018. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora.
Izjava je zadnji puta preispitana dana 22. rujna 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane za pristupačnost mrežnih stranica www.zavicajni-muzej-ogulin.hr korisnici mogu uputiti:

E-poštom: muzejog@gmail.com

Poštom:  Zavičajni muzej Ogulin, Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin

Zavičajni muzej Ogulin  je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.