2024. GODINA

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja Ogulin – 2024

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Plana nabave ZMOG za 2024. godinu

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana ZMOG za 2024. godinu + I. izmjene i dopune Financijskog plana ZMOG za 2024. godinuObrazloženje I. izmjena i dopuna Financijskog plana ZMOG za 2024. godinu

Izvješće o radu i poslovanju ZMOG  u 2023. godini   + Odluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Muzeja u 2023. godiniZaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju ZMOG u 2023. godini

Financijsko izvješće za 2023. godinu + bilješke

Plan nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu

Odluka o donošenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinuFinancijski plan ZMOG za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinuObrazloženje Financijskog plana ZMOG za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Plan i program rada zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu + Odluka o donošenju Plana i programa rada Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu

2023. GODINA

Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godinuIII. izmjene i dopune Financijskog plana ZMOG za 2023. godinu + Obrazloženje III. izmjena i dopuna Financijskog plana ZMOG za 2023. godinu

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Financijskog plana ZMOG za 2023. godinu + II. izmjene i dopune Financijskog plana ZMOG za 2023. godinu + Obrazloženje II. izmjena i dopuna Financijskog plana ZMOG za 2023. godinu

Odluka o donošenju VII. izmjena i dopuna Plana nabave ZMOG za 2023. godinu

Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Plana nabave ZMOG za 2023. godinu

Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Plana nabave ZMOG za 2023. godinu

Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Plana nabave ZMOG za 2023. godinu

Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Plana nabave ZMOG za 2023. godinu

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Plana nabave ZMOG za 2023. godinu

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Plana nabave ZMOG za 2023. godinu

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godinu + I. izmjene i dopune Financijskog plana ZMOG za 2023. godinuObrazloženje I. izmjena i dopuna Financijskog plana ZMOG za 2023. godinu

Izvješće o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin u 2022. godiniOdluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin u 2022. godini + Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu

Financijsko izvješće za 2022. godinu + Bilješke – 20.02.2023.

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu + Odluka o donošenju + Obrazloženje

Odluka o donošenju Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godinu

Plan i program rada Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godinu + Odluka o donošenju

2022. GODINA

IV. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu + Odluka o donošenju + Obrazloženje

V. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu

IV. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu

III. izmjene i dopune Financijskog plana ZMOG za 2022. godinu + Odluka o donošenju + Obrazloženje

III. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022.  godinu

II. izmjene i dopune Financijskog plana ZMOG za 2022. godinu + Odluka o donošenju + Obrazloženje

I. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu

I. izmjene i dopune Financijskog plana ZMOG za 2022. godinu + Odluka o donošenju + Obrazloženje

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU MUZEJA U 2021. GODINIOdluka o usvajanju Izvješća o radu 2022.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu

Obrasci Financijskog izvješća za 2021. godinu + Bilješke uz izvješće – ispravljeno

Plan nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu

Odluka o donošenju Financijskog plana ZMOG za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu + Obrazloženje

Plan i programa rada Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu + Odluka o donošenju

2021. GODINA

III. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2021.

II. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. + Odluka o donošenju + Obrazloženje

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu + Odluka o donošenju + Obrazloženje

Izvješće o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin u 2020. godini + Odluka o usvajanju

Financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu + Bilješke uz izvješće – ispravljeno 17.02.2021.

Financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu + Bilješke uz izvješće

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2021. + Odluka o donošenju + Obrazloženje plana

Plan i program rada Zavičajnog muzeja Ogulin za 2021. godinu + Odluka o donošenju

2020. GODINA

II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. gdinu + Odluka o donošenju

II. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu + Odluka o donošenju

I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu

Odluka o imenovanju dužnosti ravnateljice 27.03.2020.

Odluka o razrješenje vršiteljice dužnosti ravnateljice 27.03.2020.

Bilješke uz završni račun 2019.pdf

Financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu + Odluka o usvajanju + Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

Plan nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu + Odluka o potvrđivanju

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu + Odluka o potvrđivanju

Plan i program rada Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu + Odluka o usvajanju

2019. GODINA

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Zavičajnog muzeja Ogulin

II. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019.

I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019.

Plan nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Plan i program rada Zavičajnog muzeja Ogulin u 2019. godini

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

2018. GODINA

Tablica posjeta Zavičajnom muzeju Ogulin u 2018. godini

Financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Ogulin za 2018. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Ogulin za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

AKTI, PRAVILNICI I ODLUKE

Izjava o politici skupljanja muzejske građe Zavičajnog muzeja Ogulin

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o stjecanju muzejske građe i muzejske dokumentacije Zavičajnog muzeja Ogulin

Urbanističko konzervatorska studija Starog grada Ogulina

Zahtjev za uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Zavičajnog muzeja Ogulin

Pravilnik o uvjetima i načinu uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Zavičajnog muzeja Ogulin

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave Zavičajnog muzeja Ogulin

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja Ogulin – 2024

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja Ogulin – do 02.05.2024.

Pravilnik o radu Zavičajnog muzeja Ogulin

Potpuni tekst Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin – 03.12.2020.

Izmjene i dopune Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin + Odluka o donošenju

Statut Zavičajnog muzeja Ogulin

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavičajnog muzeja Ogulin

Odluka o osnivanju Zavičajnog muzeja Ogulin

ZAKONSKI OKVIR

Zakonski okvir unutar kojeg djeluje Zavičajni muzej Ogulin kao javna ustanova u kulturi čine nacionalni zakoni i pravilnici:

Zakon o muzejima („Narodne novine“, br. 61/18, 98/19, 114/22),

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22),

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22),

Zakon o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23),

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 11/18, 41/20, 83/23),

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju („Narodne novine“, br. 21/23),

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 16/19),

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 150/23),

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 150/23).