2020. GODINA

I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu

Odluka o imenovanju dužnosti ravnateljice 27.03.2020.

Odluka o razrješenje vršiteljice dužnosti ravnateljice 27.03.2020.

Bilješke uz završni račun 2019.pdf

Financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu + Odluka o usvajanju + Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

Plan i program rada Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu + Odluka o usvajanju

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu + Odluka o potvrđivanju

Plan nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2020. godinu + Odluka o potvrđivanju

2019. GODINA

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Zavičajnog muzeja Ogulin

II. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019.

I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019.

Plan nabave Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Plan i program rada Zavičajnog muzeja Ogulin u 2019. godini

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

2018. GODINA

Tablica posjeta Zavičajnom muzeju Ogulin u 2018. godini

Financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Ogulin za 2018. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće Zavičajnog muzeja Ogulin za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

AKTI, PRAVILNICI I ODLUKE

Urbanističko konzervatorska studija Starog grada Ogulina

Zahtjev za uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Zavičajnog muzeja Ogulin

Pravilnik o uvjetima i načinu uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Zavičajnog muzeja Ogulin

Odluka o cijenama ulaznica i ostalim uslugama Zavičajnog muzeja Ogulin

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave Zavičajnog muzeja Ogulin

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja Ogulin

Pravilnik o radu Zavičajnog muzeja Ogulin

Statut Zavičajnog muzeja Ogulin