Zavičajni muzej Ogulin sa sjedištem u Ogulinu, Trg hrvatskih rodoljuba 2, OIB: 54022784435, je javna ustanova u kulturi koja obavlja muzejsku djelatnost. Između ostalog, ustanova prikuplja i obrađuje osobne podatke.

Zavičajni muzej Ogulin je voditelj zbirki i obrade osobnih podataka kako je to propisano Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (eng. GDPR). Određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka, odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u elektronskom i papirnatom obliku.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Ana Krznarić, 047/522-502, ana.muzejog@gmail.com

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka