Centar Ogulina je 1847. godine dobio vodovod, no većina građana nije imala pitku vodu u svojim kućama, već se donosila s fontana, ili po ogulinski funtana kojih je bilo u svim dijelovima grada. Pored nekih funtana nalazila su se i korita iz kojih se napajala stoka, a bila su to mjesta druženja odraslih i djece.

Jedina sačuvana funtana, osim vrela Cesarovac u parku kralja Tomislava, je Lovrićeva funtana na kraju Mucekove ulice. Ime je dobila po obitelji Lovrić koja živi u blizini funtane.

Skip to content