Ispod dojmljive planine Klek, na rijeci Dobri, nalazi se kameni Molinarijev most izgrađen 1874. godine.

Most je sastavni dio ceste Rudolfine koja kroz šumska prostranstva Gorskoga kotara povezuje Ogulin s Novim Vinodolskim. Na njegovom mjestu je izvorno postojao drveni most koji je u listopadu 1943. godine, u jeku Drugog svjetskog rata, oštećen. Tada su srušena dva lučna otvora u središnjem dijelu mosta. Nakon obnove oštećenih dijelova most nije u potpunosti rekonstruiran u izvornom obliku, jer su izvornu kamenu ogradu zamijenili metalni branici.

Most je dobio ime prema Antunu Mollinaryju, zapovjedniku hrvatsko-slavonske Vojne granice.

[ENG]

Below the impressive Klek mountain, on the river Dobra, there is a stone Molinari bridge (Molinarijev most) built in 1874.

The bridge is an integral part of the Rudolfina road, which connects Ogulin with Novi Vinodolski through the forest areas of Gorski kotar. In its place there was originally a wooden bridge that was damaged in October 1943, at the height of World War II. Two arched openings in the central part of the bridge were demolished. After the restoration of the damaged parts, the bridge was not completely reconstructed in its original form, because the original stone fence was replaced by metal fence.

The bridge was named after Antun Mollinary, commander of the Croatian-Slavonian Military Border.

Skip to content