Sprječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, br. 120/16), a radi sprječavanja sukoba interesa javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Zavičajni muzej Ogulin kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – ravnatelj i članovi Upravnog vijeća te s njima povezane osobe – u sukobu interesa.

Podaci o naručitelju: Zavičajni muzej Ogulin, Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin

MBS: 04866118

OIB: 54022784435

T: +385 47 522 502

Elektronska adresa: muzejog@gmail.com