Sprječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, br. 120/16), a radi sprječavanja sukoba interesa javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Zavičajni muzej Ogulin kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – ravnatelj i članovi Upravnog vijeća te s njima povezane osobe – u sukobu interesa.

Podaci o naručitelju:

Zavičajni muzej Ogulin, Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin
MBS: 04866118
OIB: 54022784435
T: +385 47 522 502
Elektronska adresa: muzejog@gmail.com

Javna nabava

Zavičajni muzej Ogulin kao javni naručitelj je, u skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16 i 114/22), obvezan ažurno voditi Registar ugovora te ga je obvezan objaviti na internetskim stranicama EOJN prema unaprijed definiranim koracima objave u predviđenom obrascu.

Registar ugovora Zavičajnog muzeja Ogulin dostupan je na poveznici:
https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptRegistarUgovora.aspx

EOJN – Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu

EOJN – Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu

EOJN – Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

EOJN – Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu

EOJN – Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu

EOJN – Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave Zavičajnog muzeja Ogulin

Javna objava informacija o trošenju sredstava 

Temeljem članka 144. stavak 10. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 144/21) propisano je kako su proračunski korisnici dužni javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive.

Ustanova Zavičajni muzej Ogulin kao proračunski korisnik Grada Ogulina nema svoj vlastiti poslovni račun obzirom da je od 1. siječnja 2021. godine u potpunosti integrirana u sustav Riznice Grada Ogulina, čiji poslovni račun otvoren kod Erste & Steiermarkische bank d.d. glasi HR1424020061829700009.

Sukladno navedenome, javna objava informacija o trošenju sredstava koja se odnose na poslovanje Zavičajnog muzeja Ogulin vrši se putem portala iTransparentnost Grada Ogulina, a dostupna je na poveznici:

https://transparentno.ogulin.otvorenigrad.hr/isplate/sc-isplate