Sprječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, br. 120/16), a radi sprječavanja sukoba interesa javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Zavičajni muzej Ogulin kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – ravnatelj i članovi Upravnog vijeća te s njima povezane osobe – u sukobu interesa.

Podaci o naručitelju:

Zavičajni muzej Ogulin, Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin
MBS: 04866118
OIB: 54022784435
T: +385 47 522 502
Elektronska adresa: muzejog@gmail.com

Javna nabava

Zavičajni muzej Ogulin kao javni naručitelj je, u skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16 i 114/22), obvezan ažurno voditi Registar ugovora te ga je obvezan objaviti na internetskim stranicama EOJN prema unaprijed definiranim koracima objave u predviđenom obrascu.

Registar ugovora Zavičajnog muzeja Ogulin dostupan je na poveznici:
https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptRegistarUgovora.aspx

EOJN – Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu

EOJN – Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

EOJN – Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu

EOJN – Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu

EOJN – Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave Zavičajnog muzeja Ogulin