Godine 1875. izgrađen je željezni most preko kanjona rijeke Dobre. Most je izvorno bio čelično rešetkaste strukture sa zakovicama i kao takav predstavljao je rijedak primjer takve vrste gradnje u Hrvatskoj. Prilazi mostu bili su ograđeni ogradom na kamenom podnožju s gornjim dijelom od kovanog željeza. Most je bio dugačak 42 metra, širina je iznosila 5 metara, a postavljen je na visini od preko 30 metara iznad rijeke Dobre. Graditelj mosta bio je Čeh Josef Chvala.

Čest motiv na razglednicama s početka 20. stoljeća jest snimak iz kanjona Dobre s prikazom željeznog mosta.

Most je predstavljao početak ceste Rudolfine koja povezuje  Ogulin i Novi Vinodolski. Vremenom je postojeća nosiva konstrukcija postala toliko ugrožena da je 1990. godine zabranjen sav cestovni promet.

Današnji armiranobetonski most izgrađen je na istom mjestu 1996. godine.

[ENG]

In 1875, an iron bridge was built over the canyon of the river Dobra. The bridge originally had a steel lattice structure with rivets and as such was a rare example of this type of construction in Croatia. The access points to the bridge had a fence at the stone base with the upper part made of wrought iron. The bridge was 42 meters long, 5 meters wide, and was set at a height of over 30 meters above the river Dobra. The bridge was built by the Czech Josef Chvala.

A common motif on postcards from the beginning of the 20th century is a shot from the Dobra canyon showing the iron bridge.

The bridge was the beginning of the Rudolfina road that connects Ogulin and Novi Vinodolski. Over time, the existing load-bearing structure became so endangered that in 1990 all road traffic was banned.

Today’s reinforced concrete bridge was built on the same site in 1996.

Skip to content