U prošlosti naziva Gospodska ulica, potom Ulica 1. maja a danas Ulica Bernardina Frankopana, osnivača Ogulina, bila je, zajedno sa Nazorovom ulicom, ucrtana na prvu poznatu kartu grada Ogulina, iz tzv. Jozefinskog premjera iz 18. stoljeća.

Frankopanova ulica je već tada imala funkciju glavne ulice i uz nju su podignute reprezentativne zidane kuće, no gotovo niti jedna kuća ucrtana na toj karti nije se sačuvala u izvornom obliku do danas.

Na ovim prikazima vidljiv je središnji dio nekadašnje Gospodske ulice na mjestu današnjih semafora, sa bivšom knjižarom i papirnicom (slika 1) koja je izgorjela 1945. godine i bivšom žandarmerijskom postajom (slika 2).

Skip to content