U prošlosti naziva Gospodska ulica, potom Ulica 1. maja a danas Ulica Bernardina Frankopana, osnivača Ogulina, bila je, zajedno sa Nazorovom ulicom, ucrtana na prvu poznatu kartu grada Ogulina, iz tzv. Jozefinskog premjera iz 18. stoljeća.

Frankopanova ulica je već tada imala funkciju glavne ulice i uz nju su podignute reprezentativne zidane kuće, no gotovo niti jedna kuća ucrtana na toj karti nije se sačuvala u izvornom obliku do danas.

Današnje zgrade su velikim dijelom izgrađene do sredine 19. stoljeća i danas su najreprezantivniji dio grada.

[ENG]

Called Gospodska Street in the past, then Ulica 1. maja (1st May Street) and today Ulica Bernardina Frankopana (Bernandin Frankopan Street), the founder of Ogulin, it was drawn on the first known map of the city of Ogulin, together with Nazorova Street, from the so-called Josephine survey from the 18th century.

The Frankopanova Street already had the function of the main street at that time and representative brick houses were erected next to it, but almost no house drawn on that map has been preserved in its original form to this day.

Today’s buildings were largely built by the mid-19th century and are today the most representative part of the city.

Skip to content