Temeljem članka 144. stavak 10. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 144/21) propisano je kako su proračunski korisnici dužni javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive.

Ustanova Zavičajni muzej Ogulin kao proračunski korisnik Grada Ogulina nema svoj vlastiti poslovni račun obzirom da je od 1. siječnja 2021. godine u potpunosti integrirana u sustav Riznice Grada Ogulina, čiji poslovni račun otvoren kod Erste & Steiermarkische bank d.d. glasi HR1424020061829700009.

Sukladno navedenome, javna objava informacija o trošenju sredstava koja se odnose na poslovanje Zavičajnog muzeja Ogulin vrši se putem portala iTransparentnost Grada Ogulina, a dostupna je na poveznici:

https://transparentno.ogulin.otvorenigrad.hr/isplate/sc-isplate