MINISTARSTVO KULTURE RH ZA MODERNIZACIJU ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN

Nakon uspješne prve godine samostalnog djelovanja Zavičajnog muzeja Ogulin, ovih su nas dana dočekale nove lijepe vijesti koje jamče daljnji napredak u našem radu.

Naime, krajem siječnja ove godine Zavičajni muzej Ogulin izvršio je prijavu na Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu kojeg je raspisalo Ministarstvo kulture RH.

Među 365 prispjelih prijava odobreno je 78 programa, među kojima i projekt “Izrada mobilne aplikacije s audio vodičem za Zavičajni muzej Ogulin” za koji je odobreno 20.000,00 kn.

Sve prijavljene programe vrednovalo je Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj, a pri ocjenjivanju programa vodilo se računa o kvaliteti, izvornosti i inovativnost predloženog programa, promicanju interkulturnog dijaloga, stručnoj utemeljenosti, ekonomičnosti i o regionalnoj rasprostranjenosti.

Drago nam je da je naš projekt prepoznat kao važan i vrijedan sufinanciranja te se veselimo izradi aplikacije kojom ćemo našim posjetiteljima pružiti novi način prezentiranja kulture, baštine i povijesti grada Ogulina i ogulinskog kraja.