PREDAVANJE „STARI GRADOVI KARLOVAČKE ŽUPANIJE“

Zavičajni muzej Ogulin organizirao je u utorak 04.12.2018. predavanje naziva „Stari gradovi Karlovačke županije“ u velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin.

Ovim predavanjem u Ogulinu je obilježena Europska godina kulturne baštine, kojoj je cilj prezentirati raznolikost kulturne baštine i podići razinu osviještenosti građana o društvenoj i gospodarskoj važnosti kulturne baštine

Kulturna baština omogućuje nam da bolje razumijemo prošlost te da na taj način ujedno stvaramo čvrsto polazište za zajedničku budućnost.

Stavljanjem kulturne baštine u fokus tijekom 2018. godine naglašava se kako kulturna baština gradi snažnija društva; kako stvara radna mjesta i prosperitet; njezinu važnost za naše odnose s ostatkom svijeta i što možemo poduzeti kako bi kulturnu baštinu zaštitili.

Predavanje su održale Sonja Kočevar, dipl.ing.arh. i Branka Križanić, dipl.ing.arh.,djelatnice Konzervatorskog odjela u Karlovcu koji djeluje pri Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH.

A evo i kratkog sinopsisa predavanja;

“Stari gradovi Karlovačke županije posljednjih godina postaju značajan dio općeg i turističkog interesa. Cilj je stručnog predavanja prezentacija aktivnosti koje su u proteklih dvadeset i pet godina provedene pod vodstvom Konzervatorskog odjela u Karlovcu, uz identifikaciju povijesnih i graditeljskih vrijednosti svakog pojedinog grada kao i potencijala međusobnog povezivanja na zajedničkoj platformi frankopanskoga kulturnog kruga, ratne prošlosti i povijesne granice naroda, kultura i religija.Obnova starih gradova Barilovića, Bosiljeva, Cetina, Drežnika, Dubovca, Modruša, Novigrada na Dobri, Ogulina, Ozlja, Ribnika i Slunja te njihovo uključivanje u turističku ponudu postaje imperativ lokalnih zajednica, a zaštita, očuvanje i prezentacija izuzetno vrijednoga graditeljskog naslijeđa srednjovjekovnih utvrda, uz istovremeno osiguravanje mogućnosti za suvremenu kreativnu interpretaciju njihovih prostora kao trajne edukativne i turističke atrakcije, konzervatorskoj struci postaje najzahtjevniji, ali i najizazovniji dio djelovanja.”