O gradnji karlovačko – riječke pruge sačuvan je dio arhivskog materijala. Među najvrjedniju dokumentaciju o radovima na pruzi spadaju fotografije načinjene na samom gradilištu.

Braća Pongratz, čija je tvrtka vršila radove na gradnji pruge, angažirali su fotografa J. Löwia iz Beča da ovjekovječi gradnju pruge. Fotografija koju ovog puta objavljujemo u našoj rubrici „Utorkom iz muzejskog arhiva” prikazuje radove na tadašnjoj željezničkoj postaji Tounj.
Fotografija je preuzeta iz monografije „110 godina riječke željeznice – 1873.-1983.” koju je 1983. godine izdao Fakultet za pomorstvo i saobraćaj iz Rijeke.

U spomenutoj monografiji su navedeni podaci o kategorizaciji kolodvora na pruzi. Kolodvori su razvrstani u četiri kategorije prema važnosti i funkciji. Kolodvori u Karlovcu i Rijeci su tako svrstani u prvu kategoriju, a u drugoj kategoriji bio je samo kolodvor u Ogulinu. Postaja Tounj, koja je kasnije promijenila ime u Gornje Dubrave svrstana je u četvrtu kategoriju.

Jedno od tri stajališta na pruzi, koja su služila samo u prometu putničkih vlakova bilo je stajalište Josipdol, koje je kasnije promijenilo ime u Košare.