UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA – HUMANITARNI KONCERT U OŠTARIJAMA

Iako je prošlo Božićno vrijeme, u kojem se stavlja poseban naglasak na humanitarno djelovanje i pomaganje potrebitima, danas u rubrici “Utorkom iz muzejskog arhiva” donosimo izvještaj o humanitarnom koncertu održanom u Oštarijama početkom 1923. godine u korist siromašne školske mladeži.