U patrijarhalnom društvu 19. stoljeća prevladavalo je mišljenje da ženama nije potrebno obrazovanje, kako se ne bi narušila tradicionalna podjela muških i ženskih društvenih uloga. Modernizaciju hrvatskoga školstva započeo je ban pučanin Ivan Mažuranić prvim školskim zakonom iz 1874. godine, kojim se, otvaranjem viših djevojačkih škola, počelo voditi više brige o obrazovanju žena u Hrvatskoj.

U Ogulinu je 1893. godine pokrenuta Ženska stručna škola kao stručni tečaj za ženski ručni rad i kućanstvo pri nižoj pučkoj djevojačkoj školi. Škola je bila u prostoru i pod upravom Više pučke škole, a djelovala je sa svrhom da osposobi djevojke za samostalan rad i pripremi ih za praktični život u kućanstvu.

Godine 1919. od strane ogulinskih ženskih društava pokrenuta je inicijativa da škola dobije i nastavni smjer kućanstva kojim bi bio omogućen daljnji razvoj škole, no to ipak nije ostvareno zbog nedostatka adekvatnog prostora.

Ovog utorka donosimo članak o izložbi ručnih radova učenica škole, objavljen u Glasu Hrvata 28. lipnja 1924. godine.