Danas se u rubrici “Utorkom iz muzejskog arhiva” bavimo temom rudnih kapaciteta u ogulinskom kraju, pošto Glas Hrvata u svom izdanju od 11. kolovoza 1923. godine donosi članak o nalazištima ruda u našoj okolici.

Naime, širi ogulinski kraj, osim gline i ilovače koja je korištena za proizvodnju opeke u prvoj polovici 20. stoljeća u ciglani koja je postojala na lokalitetu na kojem su kasnije izgrađeni pogoni Ventilatora te kamena koji se eksploatirao u Tounju, nema drugih mineralnih sirovina. Druge sirovine su pronađene samo u tragovima i kao takve nisu imale neko gospodarsko značenje.