UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA – O AMFORAMA

Ovoga puta u rubrici „Utorkom iz muzejskog arhiva“ govorimo o, vjerovali ili ne – amforama!

Naime, u 1. stoljeću prije nove ere na šire područje Gorskog Kotara i Like dolaze Rimljani i pokoravaju Japode, Ilirsko pleme koje je živjelo u ovim krajevima i njegovalo svoju, u to vrijeme, vrlo razvijenu kulturu.

Rimljani svojim dolaskom romaniziraju Japode namećući im svoje kulturne značajke, u okviru kojih je bila vrlo razvijena trgovina. Čini se kako je jedan od trgovačkih puteva bio utaban u području današnjeg Zagorja Ogulinskog, o čemu svjedoči rimska amfora pronađena u izvoru Zagorske Mrežnice.

Amforu je 2007. godine izronio biolog i speleolog Branko Jalžić koji ju je pronašao zaglavljenu između kamenja i okrenutu naopačke te djelomično razbijenu. Tipološki, pronađena amfora odgovara rimskim amforama ravnog dna, kakve su se izrađivale u radionicama sjeveroistočne Italije. Ogulinska amfora visine je 60 cm, a na njoj se ističu ručke s dva užljebljenja i prstenasto grlo.

Amfora je izložena u stalnom postavu Zavičajnog muzeja Ogulin i dio je arheološke zbirke.