Stariji stanovnici našeg grada sjećaju se burnog početka 1970.-ih. Bilo je to vrijeme velikih promjena u gospodarskom, društvenom i političkom životu Hrvatske. U političkim krugovima i javnosti počinju se tematizirati pitanja o političkoj decentralizaciji zemlje, gospodarskom iskorištavanju Hrvatske, o velikom iseljavanju Hrvata, te podzastupljenosti Hrvata u institucijama državne vlasti, unutarnjim poslovima i oružanim snagama. Na tim idejama nastaje masovni pokret hrvatskog naroda, poznat kao Hrvatsko proljeće.

U takvom političkom okruženju na prostoru tri jugoslavenske republike Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine održana je od 2. do 9. listopada 1971. godine vojna vježba pod nazivom „Sloboda 71“. Vježba je, pored provjere spremnosti vojnih snaga, trebala poslužiti za plašenje onih koji su tražili reforme u bivšoj Jugoslaviji, ponajprije hrvatskih proljećara. Jedna od vježbi održana je na prostoru mjesnih zajednica Ponikve, Trošmarija, Tržić, Tounj te Gornje i Donje Dubrave, koje su bile dio nekadašnje općine Ogulin.
Prema scenariju vježbe, civilni republički i lokalni gradski organi vlasti su odmah trebali prijeći na zamišljeno ratno stanje i potom koordinirati općenarodnim otporom. Štab Narodnog odbora općine Ogulin ustrojio je Povjereništvo za informativnu propagandnu službu. Prema dobivenim uputstvima Povjereništvo je bilo dužno organizirati i voditi propagandu djelatnost u stvarnoj ratnoj situaciji. Informativno propagandna djelatnost vršila se preko radijskih medija, proglasima, prikazivanjem filmova i izdavanjem specijalnih novinskih izdanja.
U tu svrhu je pokrenuto izdavanje Ogulinskog vjesnika. Tiskana su četiri broja u nakladi od 500 primjeraka koji su distribuirani na „front“ i gradskim organizacijama. Za voditelja Povjereništva imenovan je Mihael Sobolevski, tadašnji kustos Zavičajnog muzeja Ogulin. Povjerenstvo za informativno propagandnu službu sačinjavali su još Mićo Latas koji je bio urednik Ogulinskog vjesnika, Ilija Drakulić, Stjepan Spoja i Milka Sabljak.

Dio dokumentacije o radu Povjereništva za informativno propagandnu djelatnost i izdanja Ogulinskog vjesnika sačuvan je u arhivi Muzeja.