U Glasu Hrvata iz 1924. godine, u brojevima 46. i 47. upozorava se na opasnost od vukova koji su u čoporu viđeni u Zagorju Ogulinskom te na Krpelju, a svojom pojavom utjerali su strah u kosti tamošnjem stanovništvu te navodno radili i druge štete.