Organiziranjem različitih vatrogasnih i kulturnih manifestacija Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin dalo je ogroman doprinos ukupnom kulturnom i društvenom životu grada Ogulina. Tome je pridonijelo i uspješno djelovanje Puhačkog orkestra Društva kao jedne od njegovih sekcija.

Zbog nedostataka povijesne građe ne može se točno utvrditi od kada postoji limena glazba u Ogulinu, no pretpostavlja se da je starija od DVD-a, jer je za vrijeme Vojne Krajine Ogulin kao sjedište 3. ogulinske pukovnije vjerojatno imao vojnu glazbu.

Zbog nedostatka financijskih sredstava Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin nije bilo u stanju uzdržavati limenu glazbu, pa je u pojedinim razdobljima o njima brinulo općinsko poglavarstvo, te je nosila ime Građanska glazba. U prvim desetljećima 20. stoljeća glazbeno društvo je imalo dosta poteškoća u radu.

Kroz objave u tjedniku „Glas Hrvata“ možemo pratiti aktivnosti ogulinske glazbe. Ovom prigodom u našoj rubrici utorkom donosimo članak od 18. rujna 1926. godine koji poziva na upis u pomladak građanske glazbe i organiziranu glazbenu poduku za mlade.