Danas 16. kolovoza u Lomostu se svečano obilježava blagdan Svetoga Roka.

Rokova se stoljećima štuje u tom dijelu grada i župe u kojem je i sagrađena crkvica sv. Roka. Sagrađena u vrijeme kasnog klasicizma 1840. godine, njena izgradnja vezana je uz pojavu i haranje kolere i kuge u Ogulinu 1836., kada nastaje zavjet Ogulinaca o izgradnji ove crkve, koja će biti posvećena upravo svecu zaštitniku od kuge i kolere.

Proslavu blagdana Rokove tradicionalno organizira Dobrotvorno podupirajuće društvo Sveti Rok iz Lomosta, koje djeluje od 1921. godine. Zamisao o osnivanju dobrotvornog društva iznio je Antun Petrušić nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država. Ideja je prihvaćena od strane stanovnika Lomosta, pogotovo što su se već tada u Ogulinu osnivala slična društva. Za svog zaštitnika Društvo je izabralo Svetoga Roka, prema istoimenoj kapeli. Zahvaljujući sačuvanom „Ljetopisu DPD Sveti Rok Lomost” možemo pratiti rad Društva od samih njegovih početaka.

Na 16. strani Ljetopisa opisana su događanja prilikom proslave blagdana Rokove 1935. godine. Na tadašnji dan u kapeli Svetoga Roka, blagoslovio je župnik vlč. g. Dragutin Kukalj veliku i lijepu sliku zaštitnika Društva svetog Roka. Tu je sliku izradio i poklonio društvu H. Tivar g. Krasnej Gabriel. Na slici su kapela Svetoga Roka, Društveni dom društva i Klek. Sliku je sljedeće godine umjetnički dotjerao akademski slikar Jeronim Duvnjak.

Zahvaljujemo gospodinu Mladenu Petrušiću na ustupljenom „Ljetopisu” , a članovima Dobrotvornog podupirajućeg društva Sveti Rok želimo puno uspjeha u daljnjem radu.