Najstariji živući stanovnici Ogulina možda se još sjećaju starog mlina na rijeci Dobri u samom središtu Ogulina. Danas su vidljivi samo njegovi ostaci te je teško zamisliti koliko je živo u prošlosti bilo oko njega.

Na fotografiji iz 1930. godine bio je još čitav i u funkciji, a mlinar je uslugu mljevenja naplaćivao uzimajući dio žitarice za sebe (tzv. ušur).

Količina koju je smio uzeti, određivala se posudom u obliku drvenog lonca. Takvu punu posudu smio je uzeti od jednog vagana žitarice.