UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA – ZABAVA U PLAŠKOM

Glas Hrvata je dragocjen izvor podataka o životu stanovnika Ogulina, ali i šire.

Ovog utorka donosimo izvještaj o zabavi održanoj 2. ožujka 1924. godine u Plaškom, u organizaciji Nogometnog športskog kluba Pilana, a kojoj su prisustvovali i Ogulinci.

Izvještaj je objavljen 8. ožujka 1924. godine, a u potpisu teksta stoji “Jedan sa zabave”.