UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA – ŽELJEZNIČKA PRUGA ČERNOMELJ – OGULIN

Danas u rubrici “Utorkom iz muzejskog arhiva” donosimo zanimljivu crticu o željezničkim projektima. Naime, početkom dvadesetih godina prošloga stoljeća postojala je ideja o gradnji tzv. bjelokranjske željezničke pruge, koja je trebala povezivati Sloveniju sa Bosnom i Dalmacijom. Postojala su tri projekta, od kojih je najisplativiji i najjeftiniji bio od Črnomlja kroz Butoraj, Česnovec, Vinicu, na Bosiljevo, Popovo selo i Ogulin.

O tome govori članak iz Glasa Hrvata, objavljen u broju 36 od 2. rujna 1922. godine.