Nakon što je u rujnu 2021. godine stigla građevinska dozvola, početkom studenoga započeli su građevinski radovi na obnovi dvorišne zgrade – konjušnice u Starom gradu Ogulinu – faza 2021., a koji su završili u petak 10. prosinca.

Izvođač radova bila je tvrtka Izgradnja Popovački d.o.o. iz Duge Rese, stručni nadzor nad radovima vršila je tvrtka Tablinum d.o.o. iz Zagreba, a sve pod nadzorom i uz prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Karlovac.
Podsjetimo, Zavičajni muzej Ogulin je temeljem prijave na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2021. godini, a kojeg je prošle jeseni raspisalo Ministarstvo kulture i medija RH, u kategoriji zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima, osigurao 100.000,00 kn za projekt obnove dvorišne zgrade konjušnice u Starom gradu Ogulinu.
Radi se o opsežnom projektu kojim se u fazama, a sukladno raspoloživim sredstvima Grada Ogulina i Ministarstva kulture i medija HR, provodi obnova zgrade i prenamjena za muzejske potrebe, a sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji.
Plan je u zgradi urediti muzejski kafić, info prostor sa suvenirnicom, sanitarne čvorove te na katu (u potkrovlju) urede muzejskih djelatnika, a sve s ciljem da se postigne učinkovitija provedba muzejske djelatnosti, poveže objekte unutar kompleksa Starog grada Ogulina i izvrši obnovu zgrade sukladno izvornim karakteristikama.
Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 2.150.000,00 kn, a u prošloj je godini raspoloživim sredstvima kupljena šindra namijenjena za obnovu krovišta konjušnice.
Ovogodišnji radovi su obuhvaćali rušenje i demontažu postojećih dotrajalih unutarnjih zidova, podova i stropa, obijanje vanjske žbuke te pripremu za daljnje radove na obnovi koji će, nadamo se, uslijediti u 2022. godini.

Vrijednost navedenih radova iznosila je 187.241,75 kn, od kojih je 100.000,00 kn sufinanciralo Ministarstvo kulture i medija RH, a preostalih 87.241,75 kn Grad Ogulin.