U ponedjeljak 12.12.2022. godine završeni su građevinski radovi na obnovi dvorišne zgrade – konjušnice u Starom gradu Ogulinu – faza 2022., a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.

Naručitelj radova je bio Zavičajni muzej Ogulin, a vrijednost ugovorenih radova iznosila je 291.427,37 kn.
Izvođač radova bila je tvrtka Izgradnja Popovački d.o.o. iz Duge Rese, stručni nadzor nad radovima vršila je tvrtka Tablinum d.o.o. iz Zagreba, a sve pod nadzorom nadležnog Konzervatorskog odjela Karlovac.
Radovi su vršeni temeljem prethodnog odobrenja koje je izdalo Ministarstvo kulture i medija RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Karlovac.
Ova faza radova obuhvaćala je unutarnje radove, odnosno izradu nosive konstrukcije unutarnjih zidova, temelje, temeljnu instalaciju, nosive i pregradne zidove te konstruktivna ojačanja, a sve sukladno ugovornom troškovniku i Ugovoru o javnim radovima.
Radove je sufinanciralo Ministarstvo kulture i medija RH iznosom od 150.000,00 kn, a preostalih 141.427,37 kn Grad Ogulin.
Trošak stručnog nadzora nad građevinskim radovima i tehničkog savjetovanja iznosio je 8.742,90 kn a podmiren je sredstvima Muzeja.
U 2023. godini slijedi velik i izazovan zahvat vezan uz novu krovnu konstrukciju.
Podsjećamo, radi se o opsežnom i složenom projektu kojim se u fazama, a sukladno raspoloživim sredstvima, provodi obnova zgrade i prenamjena za muzejske potrebe, a s ciljem očuvanja i rekonstrukcije izvornih karakteristika građevine.
Muzejski kafić, info prostor sa suvenirnicom, sanitarni čvorovi te uredi muzejskih djelatnika koji su planirani u ovom prostoru omogućit će učinkovitiju provedbu muzejske djelatnosti i povezivanje objekata unutar kompleksa Starog grada Ogulina, bisera povijesne arhitekture našeg grada.

Foto: Boris Vučić Šneperger i Zavičajni muzej Ogulin