16. rujna 2019. započela su arheološka istraživanja oko kapelice sv. Bernardina u Starom gradu Ogulinu.

Naime, kapelica očuvana u današnjem obliku predstavlja poligonalno svetište gotičke crkve Sv. Bernardina koju je početkom 16. stoljeća dao sagraditi Bernardin Frankopan. Od sredine 16. do kraja 18. stoljeća crkva se koristila kao župna crkva, a sredinom 19. stoljeća brod crkve je uklonjen u sklopu radova na novoj prometnici.

Provedbom sondažnog arheološkog istraživanja (otprilike 7 x 8 m) želi se utvrditi prostornu raspodjelu i razinu strukturalne očuvanosti ostataka (temelja) broda crkve kako bi se pri budućim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima imao uvid u mogućnosti njihove konzervacije i prezentacije.

Nakon provedenih istraživanja, plan je popločiti kolni ulaz i istaknuti pronađene gabarite kapelice.

Arheološko istraživanje vrši tvrtka Stratum d.o.o. na čelu sa direktorom Mariom Bodružićem, dipl. arheologom, a pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Karlovcu. Iskop vrši tvrtka Šaban d.o.o. iz Ogulina.