Za današnju, posljednju objavu povodom Europskih dana arheologije, odabrali smo kratku priču o pogrebnim običajima Japoda.

Naime, prilikom arheoloških istraživanja na području koje se smatra nekadašnjim glavnim japodskim gradom Metulumom pronađeni su brojni nalazi žara, odnosno glinenih posuda – urni u kojima se pohranjivao pepeo japodskih pokojnika.

Japodi su pokapali svoje pokojnike u nekropole i humke, odnosno tumule koji su bili u blizini samih naselja. Pored ukapanja pokojnika, a pod utjecajem drugih kultura, javlja se i incineracija (spaljivanje) pokojnika. Pri incineraciji kosti i pepeo, zajedno s nakitom, stavljali su u žare, koje su pokrivali zdjelom i ograđivali kamenjem ili samo zasipali zemljom.

Arheološka zbirka Zavičajnog muzeja Ogulin čuva 7 žarnih grobova i nekoliko poklopaca, a izdvajamo onu u kojoj se nalaze i ostaci spaljenih kostiju. Urna nosi oznaku ZMOG-ARH-37, a pronađena je u Čakovcu Oštarijskom.