EXCOVER – TESTIRANJE TURISTIČKIH RUTA

U sklopu međunarodnog projekta Excover, financiranog kroz Interreg program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. promovirano je nekoliko turističkih ruta.

Jedna od ruta vodi u Ogulin, u Stari grad Ogulin i naš Zavičajni muzej.
Cilj projekta je otkrivati skrivene turističke bisere, povećati broj turista u skladu s kulturnim i prirodnim potencijalom te smanjiti turističku sezonalnost i postići ravnomjerniji raspored turističkih dolazaka.

Nadamo se da će ovaj video privući nove posjetitelje.