GRBOVI FRANKOPANA

Frankopani su tijekom povijesti koristili dva grba. Do 1430. godine koristili su stari grb sa šesterokrakom zvijezdom na crvenom polju, a potom su preuzeli grb rimske patricijske obitelji de Frangepanibus s dva lava koji lome kruh. Najstariji grbovi knezova Krčkih zabilježeni su u kamenom obliku i nisu datirani.

Promjena grba dogodila se kada je Nikola IV. Frankopan 1430. godine za posjeta papi u Rimu dobio dopuštenje da koristi grb obitelji de Frangepanibus. Navodni rimski rođaci kao znak su koristili dva lava koji dijele kruh, što se u heraldici naziva i “govorećim grbom”, jer znakovi objašnjavaju značenje imena roda: djelitelji kruha. Novi grb nije odjednom istisnuo staru šesterokraku zvijezdu, prodirao je postupno, često se pojavljujući u kombinaciji sa starim. Već na grbovima Nikolinih sinova u desnome je kutu stari grb, a u lijevome frankopanski: u plavome polju dva uspravna lava dijele tri zlatna kruha. S vremenom se stari grb sve više zapostavlja, a novi frankopanski grb traje do ugasnuća obitelji 1671. godine.