JOSIP BROZ TITO I OGULINSKI PROCES

Josip Broz (1892.-1980.), kasnije predsjednik Josip Broz Tito, kao mladić je bio član, a potom i glavni tajnik komunističke partije Jugoslavije. U Drugom svjetskom ratu je bio vođa komunističkoga partizanskog pokreta otpora i tvorac političkih odluka koje će oblikovati buduću Jugoslaviju.

Zbog širenja i propagiranja komunističkih ideja u Kraljevici, priveden je zajedno s grupom primorskih komunista u zatvor Sudbenog stola u Ogulinu te je u periodu od 20. srpnja do 21. kolovoza 1927. godine boravio upravo u ćeliji br. 6, dok je protiv njega vođen istražni postupak.  Petodnevnim štrajkom glađu nedugo nakon dolaska u Ogulin prisilio je suce istražitelje da ubrzaju sudsku istragu i puste ga iz pritvora da se brani sa slobode. Na sudskoj raspravi osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, no uložio je žalbu te mu je odlukom višeg suda kazna smanjena na pet mjeseci.

U međuvremenu je u Zagrebu osuđen u tzv. „Bombaškom procesu“ na pet godina zatvora, tako da je preostali dio kazne s ogulinskog suđenja izdržavao od 15. studenog 1933. godine do 12. ožujka 1934. godine u zatvoru u Frankopanskom kaštelu.

Zanimljivo je kako ga je osudio sudac Stjepan Bakarić, otac Vladimira Bakarića, jednog od Titovih kasnijih glavnih suradnika i prijatelja.

Nedugo nakon što je 1967. godine otvoren Zavičajni muzej Ogulin a u njemu uređena zatvorska ćelija, predsjednik Josip Broz Tito došao je u posjet Ogulinu i Muzeju te se prisjetio svojih zatvorskih dana.

JOSIP BROZ TITO AND THE OGULIN TRIAL

Josip Broz (1892-1980), later the President Josip Broz Tito, as a young man was a member and then secretary general of the Communist Party of Yugoslavia. In the World War II, he was the leader of the communist partisan resistance movement and the creator of political decisions that would shape the future of Yugoslavia.

Due to the spread and propagation of communist ideas in Kraljevica, he was arrested together with a group of littoral communists and taken to prison of the Court Table in Ogulin, and in the period from 20 July to 21 August 1927, he stayed in cell no. 6, while investigation procedure was conducted against him. With a five-day hunger strike shortly after his arrival to Ogulin, he forced the investigating judges to speed up the court investigation and release him from custody to defend himself.

At the court hearing, he was sentenced to seven months in prison, but he filed an appeal and by the decision of the higher court his sentence was reduced to five months.

In the meantime, in Zagreb in the so-called “Bomb trial” he was sentenced to five years in prison, so he served the remaining part of the sentence from the Ogulin trial from 15 November 1933 to 12 March 1934 in the prison of the Frankopan Castle.

It is interesting to note that he was sentenced by the judge Stjepan Bakarić, the father of Vladimir Bakarić, one of Tito’s later main partners and friends.

Not long after the Ogulin Heritage Museum was opened in 1967 and a prison cell furnished in it, the President Josip Broz Tito came to visit Ogulin and the Museum and remembered his prison days.