OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA ZA RAČUNOVOĐU U ZAVIČAJNOM MUZEJU OGULIN

ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN

Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin

KLASA: 112-02/24-01/02

URBROJ: 2133-2-3/03-24-12

U Ogulinu, 28. svibnja 2024.

 

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22), a nakon provedenog Javnog natječaja za radno mjesto računovođe u Zavičajnom muzeju Ogulin (KLASA: 112-02/24-01/02, URBROJ: 2133-2 3/03-24-4) objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Ogulina Zavičajnog muzeja Ogulin 09.05.2024. godine, daje se sljedeća

 

OBAVIJEST

o ishodu javnog natječaja

za računovođu u Zavičajnom muzeju Ogulin

 

Na radno mjesto računovođe u Zavičajnom muzeju Ogulin, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz probni rad od 3 mjeseca primljena je Martina Luketić Grgurić iz Ogulina, magistra ekonomije.

 

RAVNATELJICA

Zavičajnog muzeja Ogulin

Ana Krznarić, mag. ethnol. et anthrop., mag. soc.