Mile Magdić se rodio u Ogulinu 1847. godine. Otac mu je bio krajiški upravni činovnik. Osnovnu školu dijelom je pohađao u Ogulinu. Nakon završetka gimnazije u Senju i studija povijesnih nauka u Grazu, radi kao gimnazijski učitelj. Pored učiteljskog posla uspješno se bavio povijesnim istraživačkim radom. Objavljivao je radove u tadašnjim znanstvenim časopisima. Za vrijeme rada u Senju objavio je ”Topografiju i povijest Senja”. Da se oduži svom rodnom kraju, pred kraj svoga života odlučio je napisati ” Topografiju i povijest Ogulina” koju je posvetio slavnom Bernardinu Frankopanu, osnivaču Ogulina.

Knjigu ”Topografija i povijest Ogulina” izdao je vlastiti sredstvima 1926. godine u Zagrebu. Knjiga se sastoji od dva dijela: zemljopisnog opisa samog mjesta i njegove bliže okolice i povijesti mjesta. Autor je prikupio podatke iz dotad tiskanih izvora i druge dostupne građe. Povijesni opis započinje osnutkom grada Ogulina oko 1500. godine i obuhvaća vrijeme do 1925. godine. Na kraju knjige se nalazi dodatak ”Povijesne bilješke o Praprući” u kom je opisano istoimeno naselje. Priložen je i popis ogulinskih kapetana i pukovnika ogulinske pukovnije.

U našoj rubrici donosimo članak objavljen u Glasu Hrvata iz vremena izdanja knjige. Članak je objavljen 29. svibnja 1926. godine. U njemu je naznačena povijesna vrijednost knjige za stanovnike ogulinskog kraja i mogućnosti njene nabave.

Matica hrvatska ogranak Ogulin izdala je 1995. godine pretisak navedene knjige.