Početak ožujka obilježavamo izvrsnim vijestima!

Nakon što smo već objavili rezultate javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH, kojima je Zavičajni muzej Ogulin osigurao ukupno 4.180,46 € / 31.497,65 HRK za projekt „Virtualni uspon na Klek“, jučer je Ministarstvo kulture i medija RH objavilo rezultate o odobrenim programima zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2023. godini, kojima je za projekt obnove dvorišne zgrade konjušnice u Starom gradu Ogulinu odobren iznos od 53.089,12 € / 400.000,00 HRK.

Ukupno je Zavičajni muzej Ogulin prijavama programa na javne pozive za financiranje programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu ostvario sufinanciranja u iznosu od 57.269.58 € / 431.497,65 HRK.

Veselimo se realizaciji obaju programa! 🚧🏰🧱🛠