Prije nekoliko dana započela je obnova župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Oštarijama. Crkva je sagrađena još 1450. godine kao najveća sakralna građevina Krbavske biskupije u srednjem vijeku. Nažalost, razorena je od strane Turaka, te je unutar izvorne crkve kasnije sagrađena današnja crkva, poznata i kao svetište Gospe od Čudesa.

Mnogi se vjernici u kolovozu okupljaju u Oštarijama slaveći Gospin blagdan, stoga se aktualna vijest o obnovi brzo proširila i razveselila mnoge.

Zajedništvo mještana i župljana Oštarija zabilježeno je i u Glasu Hrvata od 10. siječnja 1925. godine kada je objavljena vijest o dolasku i blagoslovu zvona.