Prošlog smo utorka pisali o obilježavanju blagdana Velike Gospe u Oštarijama 1924. godine, a ovog se utorka, obzirom da je jučer obilježen blagdan sv. Roka, dotičemo dogradnje Doma u Lomostu 1938. godine, a za potrebe tadašnjeg Društva sv. Roka. Fotografija je datirana na 19. kolovoza 1938.

Ukoliko prepoznajete nekoga na fotografiji, pišite nam.