Drevno svetište Gospe od Čedesa u Oštarijama već više od pet stoljeća stjecište je hodočasnika i duhovno središte šireg ogulinskog kraja. Razvilo se na posjedu hrvatskih velikaša Frankopana koji su oko 1450. godine dali podići crkvu u čast Blažene Djevice Marije.
 
Trobrodna gotička crkva od prvog pisanog spomena bila je na glasu kao mjesto čudesnih uslišanja, kamo su hrlili brojni hodočasnici.
 
Glas Hrvata u svom izdanju od 15. kolovoza 1924. godine donosi članak o proslavi “Velike Gospoje” u Oštarijama, u kojem poziva vjernike na crkveni zbor i kasniju zabavu, na kojoj je nastupila Ogulinska građanska glazba.
 
Nadamo se da će i ove nedjelje velik broj vjernika pohrliti na tradicionalnu svetkovinu u Oštarije.