Loša ekonomska situacija početkom 20. stoljeća na prostoru Hrvatske natjerala je mnoge stanovnike da potraže bolji život u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema „Izvješću o stanju javne uprave u Županiji modruško-riječkoj za godinu 1913.“ (Ogulin, 1914.) u SAD-u je evidentirano 5 738 osoba s ogulinskog područja.
No, ni u Americi život nije bio lak, što se vidi iz dopisa Ivana Stipetića kojeg je objavio Glas Hrvata u svom izdanju od 10. rujna 1921. godine.