Već smo u našoj rubrici “Utorkom iz muzejskog arhiva” pisali o osnivanju dobrotvornih podupirajućih društava na ogulinskom području početkom 20. stoljeća. Ta društva su za cilj imala udruženo društveno djelovanje i međusobno pomaganje u slučajevima nepogoda, nesreća i drugih potreba.

Prema dostupnoj izvornoj građi, Dobrotvorno podupirajuće društvo „Sveti Josip” Prapuće djeluje od 1921. godine, kada su upisani prvi članovi. Ono je, kao i ostala takva društva s ogulinskog prostora, priređivalo zabave i predstave koje su imale humanitarno obilježje, u svrhu prikupljanja pomoći za članove koji su se našli u nevolji.

List „Glas Hrvata“ je redovito pratio djelovanje dobrovoljnih podupirajućih društava. U današnjoj rubrici donosimo članak objavljen u Glasu Hrvata 2. svibnja 1925. godine o kućnoj zabavi s predstavom uz sudjelovanje Gradske glazbe u organizaciji spomenutog Društva „Sveti Josip”.