UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA – MOST PREKO „VRAJŽEG PRELAZA“

Početkom 20. stoljeća započela je borba stanovnika Prapuća da se sagradi most preko „Vrajžeg prelaza“. Izgradnjom mosta preko rijeke Dobre stanovnicima Prapuća bi se olakšao pristup oranicama, livadama i šumi na drugoj strani obale. Tadašnji obnašatelji vlasti nisu imali sluha za njihove probleme, sve do 1932. godine, kada je, zahvaljujući ponajviše novčanim prilozima Dobrotvornog podupirajućeg društva Sv. Josip te prilozima samih građana, most napokon izgrađen. Gradio ga je poduzetnik Josip Marković iz Prapuća.

Nastojanja mještana Prapuća da dobiju svoj most zabilježena su u Glasu Hrvata broj 50 iz 1923. godine i broj 24. od 21. lipnja 1924. godine.