Tradicija štovanja svetog Nikole relativno je mlada, a nikolinjski običaji i ophodi pojavili su se tek nakon
Prvog svjetskog rata. Ipak, svetkovina se obilježavala na razne načine, a u Ogulinu je toga dana 1926. godine bilo zaista živo.

Naime, Glas Hrvata u izdanju od 11. prosinca 1926. donosi članak o nikolinjskoj zabavi Hrvatskog sokola u Ogulinu održanoj nekoliko dana ranije.

Iz teksta se može vidjeti da je organiziran sadržajan i bogat program koji je okupio brojne građane, a posebno je razveselio one najmlađe koji su primili darove svetog Nikole.