U našoj rubrici „Utorkom iz muzejskog arhiva“ već smo pisali o aktivnostima Gospodarskog društva Ogulin.

Poljoprivreda ogulinskoga područja početkom 20. stoljeća je bila na niskoj razini razvoja. Pored dugih i oštrih zima te nedovoljno plodne zemlje, uzrok lošem prinosu proizvoda bilo je i neznanje stanovništva o poljoprivrednoj proizvodnji.

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje Gospodarsko društvo Ogulin organiziralo je niz predavanja početkom 1921. godine. O provedenim tečajevima izvijestio je Glas Hrvata u svom izdanju od 5. veljače 1921. godine.