Nasmijte se s nama ovog utorka zanimljivom viješću objavljenom u Ogulinskom glasniku br. 5 dana 3. studenog 1909. godine.