Prvi ogulinski vodovod izveo je 1847. godine ogulinski pukovnik Stevan Šupljikac. Za vodovod je tada potrošeno 5000 forinti, dok su radove besplatno izvodile sve općine pukovnije, koje su i darovale 2000 komada jelovih cijevi.

Kasnije su drvene cijevi zamijenjene glinenima koje su bile u upotrebi do 1882. godine, kada su zamijenjene željeznim cijevima. Prilikom te izmijene mijenja se i trasa vodovoda koja sada ide preko Sv. Petra iz Turković sela, dok je prijašnja trasa glinenih cijevi išla preko Bukovnika.

Hvala Tomislavu Markoviću koji nam je poslao ovaj tekst i fotografije.