Sredinom listopada obilježavaju se Svjetski dan hrane i Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, stoga našu rubriku utorkom iz muzejskog arhiva ovoga tjedna posvećujemo toj temi.

Poljoprivreda ogulinskoga područja početkom 20. stoljeća je bila na niskoj razini razvoja. Pored dugih i oštrih zima te nedovoljno plodne zemlje, uzrok lošem prinosu proizvoda je bilo i neznanje stanovništva o poljoprivrednoj proizvodnji. Stoga su povijest ogulinskog kraja obilježili siromaštvo i nerijetko nedostatak hrane.

Prema podacima s početka 30.-tih godina prošlog stoljeća u kotaru Ogulin, od ukupno 47 203 stanovnika od poljoprivrede i šumarstva živjelo je njih 40 217. Zbog toga je ogulinski kraj stanovništvo napuštalo u potrazi za boljim životom.

Glas Hrvata je, u suradnji s Gospodarskim društvom iz Ogulina, nastojao savjetima upoznati stanovništvo s naprednijim načinima poljoprivrede, obzirom da je bolje obrazovanje stanovništva jedan od glavnih preduvjeta za povećanje poljoprivrednih prinosa.

Ovom prigodom donosimo zanimljiv i poučan članak objavljen u rubrici gospodarstvo od 13. listopada 1923. godine o poljoprivrednim znanjima.