Na današnji dan 1871. godine ubijen je, pri gušenju Rakovičke bune, Eugen Kvaternik. Zbog nezadovoljstva statusom Hrvata u Austro-Ugarskoj, Kvaternik je sa suradnicima pokrenuo oružanu pobunu. Središte ustanka je bilo na području Rakovičke satnije, koja je bila dio Ogulinske pukovnije u sklopu Hrvatsko – slavonske vojne krajine. Upravitelj Vojne krajine, general Anton Mollinary, brzo je sa svojim oružanim snagama zaustavio širenje ustanka, a Kvaternik i ustanici smaknuti su na licu mjesta.

Posmrtni ostaci Eugena Kvaternika i suradnika su 1921. godine prebačeni u Zagrebačku katedralu, a desno od glavnog oltara postavljena je mramorna ploča u čast Rakovičke bune. Ustanak u Rakovici i pogibija Eugena Kvaternika s vremenom postaje oličenje borbe za nacionalnu državu i prava hrvatskog naroda.

Glas Hrvata je u svom izdanju od 8. listopada 1921. godine objavio prigodom 50. obljetnice ustanka prigodan tekst i program proslave koja je na taj spomen održana u Ogulinu, a na koju je bilo pozvano „rodoljubno gradjanstvo, činovništvo i seljaštvo“.

Više o životu Eugena Kvaternika i Rakovičkoj buni 1871. godine možete pročitati u diplomskom radu Antonia Tomića, dostupnom na poveznici:

https://zir.nsk.hr/islandora/object/hrstud%3A1767/datastream/PDF/view