Tjednik “Glas Hrvata” u izdanju od 5. siječnja 1924. godine donosi podatke o broju rođenih, umrlih i vjenčanih za 1923. godinu na prostoru tadašnje ogulinske župe. Iz podataka se može vidjeti da je 1923. godine rođeno 119 osoba više nego što je umrlo, a transkript članka je sljedeći:

       “STATISTIKA PUČANSTVA OGULINSKE KAT. ŽUPE U GOD. 1923. Vjenčalo se 63 para. Rodilo se djece: 281 i to muškaraca 163, ženskih 118, dakle muškaraca više za 45. – Nezakonitih 23, od toga stranih u bolnici 7, a ogulinskih 16.

       Umrlo 205 osoba, 113 muškaraca a 92 ženske, dakle muškaraca više 21. Od tih djece 103, odraslih 102. – u bolnici umrlo stranih 43, dakle iz župe Ogulin 162. Rodilo se 281, umrlo je 162, dakle se župa Ogulin umnožila u 1923. za 119 duša.

Cijela župa katolička broji oko 8000 duša.”

Zapanjujući je podatak o velikom broju umrle djece, a razlog tome je slaba zdravstvena skrb, siromaštvo i slaba educiranost stanovništva. Epidemije trbušnog i pjegavog tifusa, tuberkuloze, difterije i šarlaha odnosile su u to vrijeme velik broj dječjih života.

Više podataka o demografiji ogulinskog prostora kroz povijest može se saznati iz znanstvenog članka autora Nikole Šimunovića i Ive Turka „Demografski nestanak ogulinskoga kraja i njegova uvjetovanost prometnom dostupnošću“, objavljenog u Modruškom zborniku 2016. godine.

Link za članak:

https://bib.irb.hr/datoteka/920807.zbornik_modrus09_10_Turk.pdf?fbclid=IwAR2yChPG5eHA9Og0OwMlTqcnemPEu81OE6AEmk6GLA5jDYCEWtQMkQGns_U